Zhangjiajie trip May 13-15th

A trip to Zhangjiajie Grand Canyon and Avatar mountains The longest glass bridge in the world: